درباره ما

فعالیت های اقتصادی این مجموعه از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در مسیر خود پیشرفت چشم گیری داشته است.با توجه به اینکه این مجموعه در کسب و کار های متفاوت خود نیز سهم قابل توجهی از بازار را داشته است نیازی دیگر به تعریف و تمجید نداره و این موضوع خود به تنهایی بیان کننده قدرت این مجموعه در فروش و بازاریابی و… میباشد. این مجموعه سوابق کاری در امور بازرگانی، بازار یابی در حوزه کالا و خدمات قابل تمجید است.